Khuyến mãi cực shock

Mua một bộ máy tính được 1 bộ quà tặng trị giá 550.000 đồng

 + Chuột không dây rapoo

 + Loa 2.0

 + Bộ phần mềm học tập chuyên nghiệp cho học sinh

Chúng tôi có nhiều cấu hình để bạn lựa chọn theo nhu cầu:

  Cấu hình 1:

Cpu: G550

Main: H61    Fc                                           Bảo hành 36 thang

Ram: 2GB DDR III/ PC                               Bảo Hành 36 tháng

HDD: 250 GB/SEGATE(hoặc WD 250GB)         Bảo Hành 24 tháng

Nguồn: 350W FAN 12                                  Bảo hành 24 tháng

DVD ROM: SAMSUNG                                   Bảo hành 12 tháng

Mouse + Keyboard: Genius                          Bảo hành 12 tháng

Case: jetek                                               Bảo hành 12 tháng

Màn hình: 18.5"                                         Bảo hành 36 tháng

  Giá: 6.985.000 đồng.

Cấu hình 2:                                    

 Cpu: G640                                              Bh 36 tháng

Main: H61 FC                                           Bh 36 Tháng

HDD: 250GB                                             Bh 24 tháng

Ram: 2GB/DDRIII                                     Bh 36 tháng

Nguồn: 350W                                           Bh 24 tháng

Keyboard + mouse: genius                         Bh 12 tháng

DVD ROM: SAMSUNG                                  Bh 12 tháng

Case: Jetek                                              Bh 12 Tháng

Màn hình: 18.5"                                        Bh 36 tháng

 Giá: 7.780.000đồng

   Cấu hình 3:

 Cpu: G640                                               Bh 36 tháng

Main: H61 ASus                                         Bh 36 Tháng

HDD: 250GB                                             Bh 24 tháng

Ram: 2GB/DDRIII                                     Bh 36 tháng

Nguồn: 350W                                           Bh 24 tháng

Keyboard + mouse: genius                         Bh 12 tháng

DVD ROM: SAMSUNG                                  Bh 12 tháng

Case: Jetek                                              Bh 12 Tháng

Màn hình: 18.5"                                        Bh 36 tháng

Giá: 8.290.000đồng

Cấu hình 4:

Cpu: G550

Main: H61    Asus                                          Bảo hành 36 thang

Ram: 2GB DDR III/ PC                               Bảo Hành 36 tháng

HDD: 250 GB/SEGATE(hoặc WD 250GB)         Bảo Hành 24 tháng

Nguồn: 350W FAN 12                                  Bảo hành 24 tháng

DVD ROM: SAMSUNG                                   Bảo hành 12 tháng

Mouse + Keyboard: Genius                          Bảo hành 12 tháng

Case: jetek                                               Bảo hành 12 tháng

Màn hình: 18.5"                                         Bảo hành 36 tháng

Giá: 7.250.000 đồng.


Cấu hình 5:

Cpu: G550                   Bh 36T

Main: Giga h61             Bh 36T

Ram: 2GB DDR III         Bh 36T

HDD: 250                     Bh 24T

Nguồn: 350W                 Bh 24T

Keyboard+mouse: genius Bh 12T

Case: Jeteck                     Bh 12T

Màn hình: 18.5"                Bh 36T

Giá: 7.370.000 đồng

 Cấu hình 6:

Cpu: G640                      Bh 36T

Main: Giga h61                Bh 36T

Ram: 2GB DDR III          Bh 36T

HDD: 250 GB                  Bh 24T

Nguồn: 350W                  Bh 24T

Keyboard+mouse: genius    Bh 12T

Case: Jeteck                       Bh 12T

Màn hình: 18.5"                  Bh 36T

Giá: 8.390.000 đồng.

Cấu hình 7:

Cpu: Intel Core i3 2120  3.30                    Bảo hành 36 Tháng

Main: H61    Asus                                     Bảo hành 36 thang

Ram: 4GB DDR III/ PC                               Bảo Hành 36 tháng

HDD: 250 GB/SEGATE(hoặc WD 250GB)         Bảo Hành 24 tháng

Nguồn: 400W                                            Bảo hành 24 tháng

DVD ROM: SAMSUNG                                   Bảo hành 12 tháng

Mouse + Keyboard: Genius                          Bảo hành 12 tháng

Case: jetek                                               Bảo hành 12 tháng

Màn hình: 18.5"                                         Bảo hành 36 tháng

Giá: 9.000.000 đồng

Cấu hình 8:

Cpu: Intel Core i3 2120  3.30                    Bảo hành 36 Tháng

Main: Giga H61                                         Bảo hành 36 thang

Ram: 4GB DDR III/ PC                               Bảo Hành 36 tháng

HDD: 250 GB/SEGATE(hoặc WD 250GB)         Bảo Hành 24 tháng

Nguồn: 400W                                            Bảo hành 24 tháng

DVD ROM: SAMSUNG                                   Bảo hành 12 tháng

Mouse + Keyboard: Genius                          Bảo hành 12 tháng

Case: jetek                                               Bảo hành 12 tháng

Màn hình: 18.5"                                         Bảo hành 36 tháng

Giá: 9.250.000 đồng


Mua Laptop tặng chuột không dây, phần mềm diệt virut bản quyền của Nhật Bản